Tiến độ thanh toán

Tiến độ thanh toán

Tiến Độ Thanh Toán

Đặt cọc: 100.000.000

Đợt 2: 30% ” Sau 07 ngày từ ngày ký hợp đồng cọc”

Đợt 3: 30% ” Trong vòng 60 ngày từ ngày ký hợp đồng cọc “

Đợt 4: 20% ” Trong vòng 120 ngày từ ngày ký hợp đồng cọc”

Đợt 5: 20% ” Trong vòng 180 ngày từ ngày ký hợp đồng cọc”

Nhận xét

Copyright © 2021 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS Zland

098 122 55 55
NHẬN BÁO GIÁ GỐC
Họ và tên
Số điện thoại
+